Cursuri

organizate de către ADSEA

Asociaţia pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba este autorizată să organizeze cursul de calificare pentru ocupaţia de OPERATOR LA MAŞINI-UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ, COD NC 8211.2.1. seria AB nr. 001205, curs de nivel II, înmatriculat la Registrul naţional al furnizorilor de formare profesionă a adulţilor, cu nr. 01/140/16.05.2016.

Asociaţia deţine spaţii de lucru şi dotări importante, de ultimă generaţie, care permit formarea profesională în domeniile automotive şi industriei de prelucrare a metalelor şi dispune de următoarele echipamente pentru buna desfăşurare a instruirii practice:

 • 1 centru de prelucrare vertical CNC VF2 HAAS,
 • 1 centru strunjire ST10 HAAS,
  adaptate procesului de învăţare din cadrul Atelierului de practică, precum şi
 • 1 maşină de măsurat în coordonate 3D Benchmark,
 • aparate de măsură si control: şubler, micrometru, pasametru, ceas comparator.
Până la momentul prezent au fost organizate 3 serii de teorie şi practică, finalizate cu promovabilitate de 100%:

 • Seria 1 s-a desfăşurat în perioada 18.07.2016-08.12.2016, iar examenul de absolvire a fost susţinut în data de 19.12.2016;
 • Seria 2 s-a desfăşurat în perioada 20.03.2017-06.10.2017, iar examenul de absolvire a fost susţinut în data de 17.10.2017;
 • Seria 3, s-a desfăşurat în perioada 02.10.2017-02.04.2018, iar examenul de absolvire a fost susţinut în data de 17.04.2018.

De ce să participi?

 • Cursul îşi propune să asigure competențele necesare cunoașterii activității de operator la mașini-unelte cu comandă numerică, pentru a activa pe piața muncii în domeniu sau pentru a obţine cunoştinţe şi deprinderi noi.
 • Calificarea sau recalificarea în meseria de Operator la mașini-unelte cu comandă numerică este de actualitate întrucât cerinţele pieţei muncii din acest domeniu sunt într-o permanentă transformare, fiind determinate de apariţia de noi tehnologii  în industria prelucrătoare.

Ce obţii?

 • Cunoştinţe, tehnici și abilități esenţiale pentru dezvoltarea profesională, o cunoaştere temeinică a noilor tendinţe în domeniul industriei prelucrătoare, îmbunătăţirea performanţelor tehnice, realizarea de produse de calitate superioară.
 • Certificat de calificare profesională, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Durata cursului: 720 ore
Acte necesare pentru înscriere: copie act de identitate, copie certificat de naştere/căsătorie (după caz), copii acte de studii, diplome, certificate obtinuţe pe parcurs, adeverinţă medicală.

Persoanele, care sunt interesate de programul de formare profesională, desfășurat de ADSEA Alba, pot obține informații suplimentare la telefon sau e-mail:

Tel: 0371 008 909
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nume *
Prenume
Telefon *
E-mail *
Mesaj *

Aspecte de la cursuri